KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

MP Poyraz İnşaat Kurumsal

Kalite Politikamız

 • Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.
 • Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.
 • Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.
 • Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.
 • En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.
 • Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

Çevre Politikamız

 • Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 standartı gereklerine,
 • Çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal-yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı,
 • Çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Sürekli gelişimi ve bu konuda hedefler koymayı,
 • Çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçi ve taşeronlarına iletmeyi,
 • Proje ve ürerim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standarlarını uygulamak.
 • Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.
 • Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak.
 • Çevre Politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir.